Účtovný výkaz

US Trade, s.r.o. (IČO: 36336238) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2021894545_IR_2009_670_2010_528779.TIF