Účtovný výkaz

US Trade, s.r.o. (IČO: 36336238) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2021894545_IR_2012_2023404812013.TIF