Účtovný výkaz

US Trade, s.r.o. (IČO: 36336238) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2021894545_IR_2010_670_2011_530384.TIF